4H är en politisk och religiös neutral, internationell ungdomsorganisation för unga i åldern 7-29. Rörelsen fick sin start i USA 1902 och startade i Finland 1926. På svenskt håll inleddes 4H-verksamheten i Finland 1929, då Finlands Svenska 4H grundades.

4H finns i över 80 länder runt om i världen. Finlands Svenska 4H har ca 5 000 medlemmar runtom i Svenskfinland och i hela Finland finns det omkring 80 000 4H-medlemmar.

4H:s pedagogiska idé är "att lära genom att göra" och i symbolen, som är en fyrklöver, står de fyra H:na i varje småblad för:

Huvud, för självständigt tänkande 
Hjärta, för praktiska färdigheter 
Hand, för medmänsklighet 
Hälsa, för ett sunt liv i en sund miljö

Läs mer om 4H som organisation här.

Larsmo 4H är en förening som ordnar med barn- och ungdomsverksamhet iLarsmo kommun. Målsättningen är att upprätthålla en meningsfull fritidssysselsättning både sommar- och vintertid. Avsikten med verksamheten är att öka förståelsen om landsbygden, naturen och miljövården.